Eesti
English
Reisimine Gruusiasse »

Gruusia - Reisiinfo

28.02.2018

TÄHELEPANUKS


Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud.

Gruusias kehtiv okupeeritud territooriumite seadus lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Illegaalne sisenemine okupeeritud aladele (näit üle Venemaa piiri) võib kaasa tuua kriminaalvastutuse. Ka kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikus ning jälgida võimude korraldusi. Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas.

Välisministeerium soovitab võimalike probleemide vältimiseks säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Väljaspool asulaid (eriti mägedes) liikuda usaldusväärse saatjaga.
Talvel ja kevadel on mägedes laviinioht. Vihma ja suurvee ajal muutuvad teed mägedes raskesti läbipääsetavaks, seetõttu tuleks mägedesse reisi planeerides jälgida ilmateadet ja kohalikke teateid teeolude kohta.
Gruusia asub seismiliselt aktiivses piirkonnas. Kriisiolukorras (maavärin, epideemia, rahutused, relvastatud konflikt jne) edastab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele tegevusjuhiseid raadiojaam sagedusel 102,6 Mhz.

Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides.
Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all) on illegaalne. Piiririkkumist karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega.

Ettevõtlustegevus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on lubatud üksnes Gruusia keskvõimude eriloal. Igasugune eelnevalt kooskõlastamata ettevõtlustegevus , sh ka sellise tegevuse rahastamine, loetakse illegaalseks ja on kriminaalselt karistatav, vastutusele võetakse nii ettevõtted kui ka neid esindavad isikud. Eranditeks on vaid humanitaarabi andmisega seonduv tegevus (toiduabi, arstiabi jms).
Soovitame ettevõtetel, kes kavandavad ettevõtlustegevust Gruusias, sh okupeeritud aladel, kontakteeruda Eesti saatkonnaga Tbilisis.

Lähemalt okupeeritud alade poliitika kohta loe palun Gruusia Reintegratsiooni riigiministri leheküljelt.

Enne reisile asumist soovitame sõlmida tervisekindlustuslepingu, sest arstiabi välismaalasele on kallis.
Soovitame pöörata tähelepanu toidu ja joogivee kvaliteedile ning eelistada kraaniveele pudelivett.
Kuigi vaktsineerimine ei ole enne Gruusiasse reisimist kohustuslik, tuleks silmas pidada, et WHO andmetel esineb riigi kaguosas malaariaoht.

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks Vaktsiin.ee kodulehelt.

Augustis võib temperatuur sisemaal tõusta kuni 40 kraadini, seetõttu on reisides soovitatav alati võtta kaasa joogivett. Puhkuse ajal sõidavad paljud kohalikud elanikud ja turistid Musta mere äärde (eelkõige Batumisse ja Kobuletisse) ning liiklus Tbilisit ja Batumit ühendaval maanteel M27 on tihe. Teel olles arvestage, et sõidutulesid kasutavad kohalikud vaid äärmisel vajadusel, eriti ohtlik päikeseloojangu aeg, kui karja koju aetakse ja koduloomad on teel.

Gruusias arveldatakse peamiselt sularahas, maksekaardiga on võimalik tasuda üksikutes hotellides, restoranides ja kauplustes. Tbilisis on piisavalt pangaautomaate ja valuutavahetuspunkte.

Gruusias kehtivad EL juhiload. Asulates on kiirusepiirang 60km/h, mujal 80 km/h.
GSM levi on hea.

Üldine hädaabi telefon on 112 (vajadusel ühendatakse politsei, kiirabi või tuletõrjega, vt. ka http://112.gov.ge/?lng=eng)

Uuri enne reisi ka Gruusia reisiinfot.

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI


Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab  Eesti Saatkonnast Tbilisis või Eesti Aukonsulaadist Gruusias.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED


Juhime tähelepanu sellele, et Gruusial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike sellest koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Gruusia Suursaatkond Tallinnas
Viru väljak 2, Metro Plaza
10111 Tallinn
Tel: +372 69 88 590
Faks: +372 64 13 000
E-mail: embassy.georgia@mail.ee, tallinn.emb@mfa.gov.ge

Konsulaarteenused
esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev 11.00-13.00 ja 14.00-16.00
Viru väljak 2, Metro Plaza
10111 Tallinn
Tel: +372 69 88 593
Faks: +372 64 13 000
E-mail: embassy.georgia@mail.ee

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimise reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Gruusias viisavabalt kuni 1 aasta, pass peab kehtima kogu reisi vältel.


Pikemalt riigis viibida soovijatel tuleb taotleda D-viisa ja/või elamisluba.
Uue seaduse „Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute õiguslik staatus“ inglisekeelne tekst on leitav
siit.
Eesti kodanikud võivad riiki siseneda  kehtiva passi või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Dokument peab olema kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.

Tähelepanu! Eestist otse Gruusiasse lennates on vajalik pass, ei piisa ainult ID kaardi olemasolust.


Alates 1. märtsist 2018 on välisriigis registreeritud sõidukiga Gruusia territooriumile sisenedes liikluskindlustuse omamine kohustuslik.

Täiendav info Gruusia Kohustusliku Liikluskindlustuse Keskusest.


 Ravimite sissetoomine Gruusiasse ja teatud juhtudel ka väljavedu võib olla seotud piirangutega, sh võib näiteks olla nõutav kaasa toodava ravimi eelnev registreerimine, selle kohta on soovitav eelnevalt tutvuda informatsiooniga Gruusia maksuameti veebis.
 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee